door Linda Peeters

Glamourmanifest verbindt mensen in Amstel III

In Amsterdam zuidoost staat bijna een derde van de 600.000 m2 aan kantoor- en bedrijfspanden leeg. Architecte Saskia Beer ziet de oplossing voor het gebied niet in een uitgekiend masterplan onder gemeentelijke regie, maar in initiatieven van onderop. “Er moet hier community-gevoel komen. Het is belangrijk dat eigenaren en gebruikers vertrouwen krijgen in het gebied.”

Niet durven investeren

Ze volgt de ontwikkeling van Amstel III al jaren. En al die jaren kwamen grote toekomstambities voor het gebied niet van de grond. “Niemand wilde voor architectonische ingrepen betalen, zeker niet als deze gericht waren op nieuwe functies. Het werd mij steeds duidelijker dat de pandeigenaren niet durfden te investeren in een toekomst die erg onzeker is. Het ging om te grote bedragen. Zelfs een initiatief om tijdelijke paviljoens neer te zetten in de spoorzone en zo mensen naar het gebied te trekken haalde het niet. Dit lag overigens niet alleen aan de eigenaren. Ook horeca-exploitanten bleken terughoudend om zich als eerste te vestigen in Amstel III.”

Contact

Beer bedacht dat het anders moet. In 2011 richtte zij daarom www.glamourmanifest.nl op. Het Glamourmanifest gaat niet zozeer over architectuur en bouw, maar over het verbinden en prikkelen van mensen. “We willen dat eigenaren, huurders en gebruikers in Amstel III met elkaar in contact komen. Mensen werken hier, maar ze kennen elkaar en hun omgeving amper. Door champagneborrels en evenementen te organiseren en het gebied op te fleuren met kunst en (tijdelijke) beplanting zorgen we dat het begint te bruisen.”

Bottom-up

Vastgoedeigenaren kunnen lid worden van het Glamourmanifest en betalen hiervoor een relatief klein jaarbedrag. Veel pandeigenaren blijken hiertoe bereid. Met het geld wordt het gebied verlevendigd. Beer: “De gemeente zet vooral in op de lange termijn. Natuurlijk is dat nodig. Maar er moet ook nu iets gebeuren om verdere leegstand tegen te gaan. Met het Glamourmanifest willen we van onderop beweging in het gebied brengen. Overigens werken wij wel hecht samen met de gemeente om de lange en korte termijn steeds op elkaar af te stemmen.”

Honderd gouden tuinkabouters

De eerste wapenfeiten zijn er al. Na een borrel voor het hele gebied in juli vorig jaar, plaatste Glamourmanifest op een zondagnacht in oktober ruim 100 gouden tuinkabouters in Amstel III. Deze werden binnen een dag door kantoorgangers geadopteerd. Mensen maakten zelfs foto’s van de nieuwe stek van de tuinkabouters. Op 26 januari werd tijdens de nationale Gedichtendag in samenwerking met De Optimist poëzie voorgedragen en champagne gedronken op station Bullewijk. Inmiddels heeft Glamourmanifest zich zelf ook gevestigd in het gebied en bouwt hier momenteel een basis voor brainstorms en kleine bijeenkomsten. “We zijn bezig met verschillende exposities en kunstwerken en werken onder meer samen met de Dutch Fashion Foundation om het gebied komende zomer tijdelijk totaal anders op de kaart te zetten.”

Kleine stapjes

Vertrouwen komt met kleine stapjes en komt zeker niet vanzelf, aldus Beer. “Soms ga je twee stappen vooruit en dan weer een terug. Maar langzaam maar zeker groeit er iets in Amstel III. Er is inmiddels een enthousiast netwerk van bedrijven aan het ontstaan. En initiatief trekt initiatief. Steeds meer mensen zien de potentie van het gebied.”