Jago van Bergen
architect en partner van Bergen Kolpa Architecten

door Christa van Vlodrop

1. Achtergrond

Geboren in de polders van Zuid-Holland en opgegroeid in de bossen van Noord-Brabant. Mijn ouders, landschaparchitect en keramiste, gaven me ruimtelijk inzicht en materiaalgevoel mee. Heb eerst tien jaar met Willem Jan Neutelings en Michiel Riedijk gewerkt. Midden jaren negentig woonde en werkte ik in New York City. Nu woon ik met mijn familie in Rotterdam waar ik sinds 2000 samen met Evert Kolpa ons bureau, van Bergen Kolpa Architecten, heb gevestigd.

2. Vanwaar fascinatie
voor architectuur / stedenbouw?

Ik heb graag overzicht. Met architectuur en stedenbouw ben je in staat je omgeving in een grotere context te plaatsen, de groeiprocessen erachter, de relatie met natuurlijke bronnen en het landschap.

3. Beste stad

Hangt af van het moment: een middelgrote stad als Breda is heerlijk om in op te groeien. Manhattan was perfect voor mij als onstuimige twintiger. Rotterdam goed voor een startende ondernemer. Maar onlangs was ik in Bangkok Thailand. Een natuurlijke metropool verweven met zijn klimaat temidden van de rijstvelden. De straten zijn openbare restaurants, de woongebouwen publieke hoven en de waterwegen drijvende voedselmarkten. Volgens de lijstjes is Helsinki trouwens de beste.

4. Mooiste gebouw

Er zijn meerdere typologieën: Het klooster van Alcobaça is een fantastisch middeleeuws zelfvoorzienend labyrint van interieurs en tuinen. Door de keuken stroomt een klein beekje! Verder alle mercados municipales (openbare markthallen), maar zeker die van São Paulo, een monumentale tweelaagse voedselstad. En de Kunsthal in Rotterdam. Een dynamische integratie van landschap en stad in één gebouw waar je dwars doorheen kan fietsen.

5. Mooiste park of plein

Plaza Mayor in Madrid. Mijn familie woont er op huisnummer 1. Het is een plein maar tegelijkertijd ook markt, enorme open keuken en Zarzuela theater.

6. Beste publieke inrichting / stedenbouwkundige invulling

Hergebruik van de High Line in NY tot publiek park. We werken nu met bewoners en de stad aan het gebied rond de Rotterdamse versie, de Hofpleinlijn, dus de lat ligt hoog!

7. Beste innovaties 20ste eeuw en 21ste eeuw

De doorlopende innovatie van de tuinstad. Eerst van bovenaf, nu van onderaf.

8. Komende baanbrekende innovatie

Energie en voedselproductie in de stad, gebouwen gaan daar een cruciale rol in spelen. Ik gok daarbij op kwantum zonnecellen en led verlichting. Dat energieprobleem moet echt opgelost worden!

9. Over de toekomst van de stad

Stad en land moeten in alle opzichten echt meer mengen tot één krachtige entiteit. Het maakt een stad gezonder, leefbaarder en socialer.

10. Persoonlijke bijdrage aan stedenbouw

Voorlopig nog bescheiden. We hebben net een wijkje met kleine gezinscollectieven gerealiseerd waar men dit jaar voor het eerst samen woont en tuiniert. Ons plan voor stedelijke landbouw en recreatie 'Park Supermarkt' maakt een stevige discussie los en lijkt nu gerealiseerd te gaan worden: dus een volgende bijdrage.

11. Guerrilla in the city?

Een hele lieve guerrilla: Singeldingen in het Heemraadspark in Rotterdam. Een bewonersinitiatief met een mobiele kiosk voor hapjes en drankjes dat van ons buurtpark in de zomer een levendige ontmoetingsplaats heeft gemaakt.