Hugo Priemus
emeritus hoogleraar aan de TU Delft

door Christa van Vlodrop

1. Achtergrond

Geboren in Rotterdam, nu woonachtig in Leiden. Afgestudeerd TU Delft (Bouwkunde) en Erasmus Universiteit Rotterdam (Algemene Economie). Was onder andere hoogleraar Volkshuisvesting, TU Delft. Vervolgens hoogleraar Systeeminnovatie Ruimtelijke Ontwikkeling, TU Delft, sinds 1 oktober 2007 onbezoldigd. Van 1985 tot en met 2003 wetenschappelijk directeur OTB Onderzoeksinstituut voor de Gebouwde Omgeving.

2. Vanwaar fascinatie
voor architectuur / stedenbouw?

Het is toch vooral een fascinatie voor de gebouwde omgeving. Naast architectuur en stedenbouw interesseren mij evenzeer het grondbeleid, het bouwbeleid, het opstellen van programma’s van eisen, de bouwuitvoering en het beheer. Juist in het interface van al deze procesfuncties gaat er veel mis. Door de sociale, economische, ecologische en culturele dimensies van de gebouwde omgeving blijft dit thema fascineren. De besluitvorming hierover speelt zich steeds af op het snijvlak van markt, publieke en informele sector.

3. Beste stad

Om te wonen: Leiden, prachtige universiteitsstad met veel cultureel erfgoed, gevarieerde omgeving en uitstekende verbindingen met Schiphol, Randstad en de rest van de wereld. Om te bezoeken: de Verboden Stad in Beijing.

4. Mooiste gebouw

Stadhuis Den Haag. Een gebouw waarop burgers trots kunnen zijn.

5. Mooiste park of plein

Centrale plein in Siena: een prachtige ontmoetingsplaats.

6. Beste publieke inrichting / stedenbouwkundige invulling

Ik ben onder de indruk van Roombeek in Enschede. Prachtige combinatie van stedenbouw, architectuur en particulier opdrachtgeverschap. Van een heel andere orde: grachtenpatroon van Amsterdam, Leiden, Delft.

7. Beste innovaties 20ste eeuw en 21ste eeuw

Ik heb sympathie voor de keuze van Wouter Veldhuis: de Europese Unie. Maar ik kies toch voor de Verenigde Naties, waarin ook aandacht centraal staat voor vluchtelingenopvang, mensenrechten, hulp bij rampen, habitat, klimaatbeleid. Samenwerking om de aarde op een verantwoorde wijze te bewonen verloopt steeds moeizaam, maar het blijft cruciaal dat hierin steeds weer wordt geïnvesteerd.

8. Komende baanbrekende innovatie

Voorlopig kies ik voor de transitie naar duurzame energie en de afbouw van fossiele energie en kernenergie. Iedere innovatie die je ziet aankomen, is niet baanbrekend. Ik laat me verrassen. Of is-ie er al: de plaszak van de NS?

9. Over de toekomst van de stad

Volgens recente studies van McKinsey Global Institute, Centraal Planbureau en vele anderen gaan wereldsteden een prachtige toekomst tegemoet. Door structurele verschuivingen in de stedelijke bedrijvigheid en op de stedelijke arbeidsmarkt is het waarschijnlijk dat positieve stedelijke agglomeratie-effecten toenemen en dat het met de stedelijke economie crescendo gaat. Belangrijk is dat ook de ecologische, de sociale en de culturele kwaliteiten van de stad gelijke tred houden met de economische groei. Het perspectief van polynucleaire stedelijke netwerken lijkt veelbelovend.

10. Persoonlijke bijdrage aan stedenbouw

Mijn belangrijkste bijdrage is dat ik mijn ontwerpersscholing, opgedaan aan de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft, nimmer in praktijk heb gebracht. Ik heb dus geen hinderlijke sporen in de gebouwde omgeving achtergelaten. Mijn bijdrage is in opleidingen, lezingen, discussiebijdragen en publicaties vastgelegd, onder meer over stedelijke vernieuwing, de netwerkbenadering, de relatie tussen stad en infrastructuur, duurzame stedelijke ontwikkeling en de relatie tussen stedelijke ontwikkeling en klimaatbeleid. Anderen dan ikzelf moeten deze bijdragen maar op waarde schatten. Ik treed niet in de voetsporen van Ivo Niehe.

11. Guerrilla in the city?

Vermoedelijk heb ik niet goed opgelet.